ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ

Ортодонтско лечение- алайнери и брекети

Кога пациентът има нужда от ортодонтско лечение?

Ортодонтско лечние се  прилага при неправилно разположени зъби, при необичайни съотношения на зъбните редици и на анатомичните структури свързани с тях: централна нервна система, лицева мускулатура и скелетните компоненти.

Какво се постига с ортодонтско лечение и какви са средствата?

Основните цели на ортодонтското лечение са определянето на правилното подреждане на зъбите и постигане на ефективна дъвкателна функция, следователно добро състояние на зъбите и дъвкателния апарат. Ортодонтското лечение има за цел постигане на най-добра лицева хармония на пациента и да гарантира запазването на постигнатите резултати във времето. Съвременното ортодонтско лечение се извършва посредством алайнери и брекети.

По-обстойно можем да кажем, че ортодонтът има задачата да формира правилна диагноза, която да предотврати отклоненията и да проведе коректно лечение на денталните разминавания, които провокират промени в естетичната хармония на лицето. Също така ортодонтията се занимава с проблемни състояния на дъвкателния апарат, проблеми при развитие на челюстите и поникването на зъбите. На практика ортодонтията се базира върху употребата на апарати – подвижни или неподвижни, които продуктират ръководени движения на зъбите и модификации на скелетните структури (лицевата кост) и тъканите, прикрепени към зъбите (гингива и алвеоларна кост).

За провеждане на ортодонтско лечение се изискват специфични умения от лекуващият лекар, както и време на лечение, което зависи от ортодонтските аномалии на пациента. Пациентът трябва да е максимално мотивиран, сътрудничещ на денталния лекар и да поддържа добра уста хигиена.

Времето за започване на ортодонтско лечение е променливо и зависи от тежестта на аномалията.

Най-добрият момент за първо посещение на дете при ортодонт е на 5 годишна възраст. Много дентални отклонения могат да бъдат предотвратени с контролиране на вредните навици  от ранна детска възраст.

Продължението на лечението е вариращо, като зависи както от ортодонтска аномалия, така и от сътрудничеството на пациента.

Ортодонтските апарати биват снемаеми- алайнери и несмемаеми- брекети. Снемаемите могат да бъдат поставяни и сваляни от пациента, а неснемаемите са свързани или циментирани за зъбите.

Aалайнери и брекети       алайнери Invisalign          Алайнери